Miljøsanering i Holbæk, Roskilde og Købehavn

Vi udfører nedrivninger og miljøsanering for private og erhvervskunder i Roskilde, Holbæk, København og resten af Sjælland. Hos Entreprenør Morten Hansen river vi stort set alle slags bygninger ned uanset om det er et hus, en skole, industri eller et sommerhus.

I forbindelse med nedrivningen kan vi også stå for at fjerne miljø- og sundhedsskadelige stoffer sikkert og effektivt. Nogle af de stoffer vi eksempelvis har erfaring og ekspertise med at fjerne er asbest, PCB, bly og andre metaller.

Har du brug for professionel miljøsanering, så kontakt os allerede i dag på telefon 40 33 34 08 og få et godt tilbud.

Ring i dag og hør mere

Hvad kan vi tilbyde?

  • Vi laver miljøsanering på hele Sjælland
  • Vi fjerner miljø- og sundhedsskadelige stoffer sikkert og effektivt
  • Vi kan stå for fjernelse af asbest, nedrivning af asbest tag, PCB sanering, Blysanering, metaller m.m.

Asbest sanering

Asbest har før i tiden været et meget anvendt byggemateriale, men det har vist sig at være skadeligt ved indånding og kan i værste fald forårsage sygdomme såsom kræft og lungesygdom. Selvom asbest i dag er forbudt at bruge, er det stadig til at finde i gamle tage, facader, loftplader, vinyl, beton, lofter og andre steder.

Fjernelse af asbest og nedrivning af asbest tag kræver særlig ekspertise og omhu, for at sikre sikkerheden for alle involverede. Vores dedikerede team er specialiseret i håndtering af disse opgaver, med omhyggelig planlægning og stringent overholdelse af sikkerhedsprocedurer.

Når det kommer til fjernelse af asbest, er vores førsteprioritet at minimere risikoen for eksponering for asbestfibre. Dette indebærer omhyggelig vurdering af området, korrekt valg af beskyttelsesudstyr og nøje implementering af kontrolforanstaltninger. Vores erfarne medarbejdere, er trænet til at håndtere forskellige typer asbestholdige materialer med ekstrem omhu for at sikre, at ingen farlige fibre frigives i luften under processen.

Når vi river bygninger ned, kan vi fjerne asbesten sikkert og professionelt. Alle vores medarbejdere har den rette erfaring og ekspertise, der skal til for at håndtere asbest.

PCB sanering

PCB er også et stof der er blevet anvendt før i tiden, men som man senere har opdaget er et utrolig farligt stof. PCB findes som regel i gamle vinduer, fuger og andre ældre byggematerialer.

PCB kan hverken ses eller lugtes, men er vigtigt at få fjernet professionelt, da det kan sprede sig fra materialer til materialer. Derudover er det stærkt kræftfremkaldende og kan give børn udviklingsforstyrrelser.

Det er afgørende at være opmærksom på PCB og tage de nødvendige forholdsregler for at minimere risikoen for eksponering. Hvis du mistænker, at dit hjem eller en bygning indeholder PCB, bør du søge professionel hjælp til at få fjernet det sikkert og effektivt. PCB er kendt for at forårsage alvorlige sundhedsmæssige problemer.

Blysanering

Ligesom asbest og PCB har bly været anvendt tilbage i tiden. Bly blev blandt andet benyttet i maling, tagrender, inddækninger og i flere typer af plastik.

Der findes stadig mange bygninger der anvender materialer med bly, men det er først i forbindelse med renovering eller nedrivning, at man kan blive udsat for de farlige stoffer. Det er derfor altid en god idé at få en fagmand til at stå for blysaneringen.

Selvom brugen af bly i byggematerialer er blevet begrænset og reguleret i dag, er det stadig vigtigt at være opmærksom på de potentielle sundhedsrisici forbundet med blyeksponering. I forbindelse med renovering eller nedrivning af ældre bygninger, hvor der stadig kan være materialer indeholdende bly, er det afgørende at træffe de rette sikkerhedsforanstaltninger og få foretaget professionel blysanering.

Hvorfor vælge os til miljøsanering?

✔️ Vi er uddannet og erfarne i at varetage miljøsanering
✔️ Vi passer på miljøet og bruger kun miljørigtige maskiner
✔️ Vi har en høj grad af egenkontrol – din sikkerhed for kvalitet i arbejdet
✔️ Vi er medlem af Byggeriets kvalitetskontrol og har fået den grønne smiley

Kontakt os i dag angående miljøsanering

Kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at få en professionel til at stå for nedrivningen af din bygning. Vi har den rette erfaring og know-how indenfor nedrivning og miljøsanering der skal til. Ring til os på telefon 40 33 34 08 eller send en mail til info@mortenvh.dk for at høre mere eller for at få et uforpligtende tilbud.

Kontakt os for et godt tilbud